25 Ocak 2012 Çarşamba

Trexta Sendikal Hak Gasplarına Kılıf Bulamayacak

Trexta İşçileri,

Sendikamızın Trexta'daki çalışmaları büyüyerek sürmekte. Eğer üyeysen yeni arkadaşların katılması için davet et, eğer halen üye olmadıysan kayıt ol, katkı sun.
Yalnız değilsin, güçsüz değilsin. Kendine güven. Hakların var, sana destek sunanlar var, deneyimli ve işçiden yana bir sendika var. Henüz sözleşme imzalamadığı halde sendikanın çabası sayesinde mesailerini alıyorsun; sabahlara, gece 3'lere kadar aşırı uzun saatler çalışmak zorunda kalmıyorsun; çocuğuna-ailene zaman ayırabiliyorsun. Artık önceden yüzüne bakmayan, sana insan gibi davranmayan işverenin seninle toplantılar yapıyor, sendikalı olanı işten atacağı tehdidini savuran yönetim işçi temsilcisi seçimleri yapıyor. Havalandırmalar yenileniyor, önlemler alınıyor, artık molanı soğukta geçirmemen için kaloriferli odalar hazırlanıyor. Ama bunlar yeterli mi? Halen maaşlarını tam alamıyorsun, halen kreşten faydalanamıyorsun, halen maaşların oldukça düşük ve halen maaş artışında ayrımcılık yapılıyor.
Eğer sendikalı olursan çok daha fazlasına sahip olabilirsin, çünkü bunlar senin hakkın. Alınterinin karşılığı, çocuklarının rızkı. Sendikalı işyerlerindeki işçiler evlerine erzak taşırken, ikramiye alırken, daha yüksek maaş alırken sen neden bunlara sahip olamıyorsun? Ama sendikalı olmazsan, bu bir parmak balı yeterli bulursan, yarın sendika ayrılırsa tüm bu kısmi düzelmeler bir anda geri alınacaktır, bunu unutma!
Artık korkmana, çekinmene gerek yok. Sendikayı, işçi temsiliyetini yok sayanlar, görüşmek isteyen işçiyi içeri bile almayanlar, odalarına yalnızca tehdit etmek için sizi çağıranlar Nokia'nın baskısını görünce, sendikamızın çabalarını görünce sizle görüşmeye, sizden temsilciler seçmeye başladılar. Bu da sendikamızın başarısıdır. Sendikamız işçilerin birliğini ilmek ilmek örmektedir. Birlik olmak, dayanışma içinde olmak için kayıt olanlara sen de katıl...
Yalnız değilsin. Cumartesi günü İstanbul ve Ankara'dan çok sayıda değerli arkadaşımız size destek için geldi. Gelenler arasında üniversite hocaları (Sabancı, Bilgi, Boğaziçi, Marmara, İTÜ, İstanbul Üniversiteleri), avukatlar (Çağdaş Hukukçular Derneği), kadın hakları dernekleri, gazeteciler (Cumhuriyet, BBC, Hürriyet), sendika uzmanları (Petrol-İş, Basın-İş, Tez Koop İş), sivil toplum örgütleri temsilcileri bulunmaktadır. Destek verenlerin ve diğer toplantılara gelenlerin sayısı daha da artacaktır.
Gelenler işçilerin hak mücadeleleri içinde deneyimli kişilerdir. Örneğin bir arkadaşımız tersane işçilerinin durumunu, bir diğeri Antalya'daki Novamed'de kadın işçilerinin grevini, bir başkası UPS kargo işçilerinin toplu sözleşme yapmasını sağlayan kampanyayı ülke ve dünya gündemine taşımıştır. UPS Kargo işçileri ki, sendikalı olduğu için 168 işçi geçen sene işten çıkarılmış, ülkemizde ve dünya genelinde düzenlenen büyük bir kampanya ile hepsi işe geri dönmüş, toplu sözleşme imzalamış, yaşam düzeyleri yükselmiştir. Bu çalışmalara katılanlar senin için, Trexta'ya sendika girsin diye güçlerini birleştirmektedir.
Bu toplantıda önemli kararlar alınmıştır. Bakanlıktan cumhurbaşkanına çeşitli devlet kurumlarına başvurular yapma, ulusal ve uluslararası basın, televizyon ve radyoda Trexta'yı gündemleştirme, bilgilendirme amaçlı broşürler, filmler hazırlama, internet ve sosyal medyayı etkin şekilde değerlendirme kararı alınmıştır. Müşterilerle irtibat kurulması ve dünya genelinde bu çalışmayı duyurma, ülke içinde kadın haklarını savunan kurumlarla ortak hareket etme konuları kararlaştırılmıştır. Eğer sendikalılar üzerinde baskı sürerse hem müşteriler hem de Trexta ürünlerini satan mağazalar üzerinde baskı kurmak için önlemler üzerinde durulmuştur.
Haklısınız, güçlüsünüz. Haklarınız var. Dostlarınız ve kararlı bir sendikanız var. Sendikanın katkılarından şimdiden yararlanıyorsunuz ama bunlar daha çok küçük bir kısmı. Siz birlik olursanız daha iyi bir geleceğe sahip olabilirsiniz. Sendikanız birliğinizi sağlamak için büyük bir fırsattır. Bu fırsatı kaçırma, değerlendir. Sosyal haklarında, birlikle, dayanışmayla, düzenli ve güvenceli bir çalışma yaşamı ile kendin ve ailen için iyi bir gelecek hazırla!

DERİ-İŞ SENDİKASI

0530 781 60 37 www.deri-is.com

http://trextadasendika.blogspot.com facebook: trextadasendika

23 Ocak 2012 Pazartesi

Bu kılıf şık değil

Çerkezköy’de kurulu bulunan ve Nokia, Blackberry, Vertu, Apple gibi firmalar için deri kılıf üretimi yapan Trexta’da işçilerin sendikalaşma mücadelesini desteklemek ve katkı sunmak için sendika uzmanlarının, akademisyenlerin, avukatların, gazetecilerin ve kadın kuruluşlarının katıldığı bir atölye çalışması 21 Ocak Cumartesi günü gerçekleştirildi.
21 Ocak Cumartesi sabah 10.30’da Trexta TR fabrikasında çalışan işçilerin ve işten çıkarılan sendika üyelerinin de katılımıyla başlayan toplantıda öncelikle fabrikanın ve işçilerin sorunlarının anlaşılması üzerine görüş alışverişi yapıldı. İşçiler sendika fabrikaya gelmeden önceki ağır çalışma koşulları ile sendikal çalışmanın ardından gerçekleşen kısmi düzenlemeleri aktardılar ancak kısmi düzenlemelerin de yeterli olmadığını, fabrikada çok ciddi sorunlar olduğunu ve sendikalı olmak isteyen işçiler üzerinde baskıların sürdüğünü eklediler.
Kısmi gelişmeler açısından önceden 30 saate varan uzun çalışma süreleri yerine artık gündüzleri 8-18 ve geceleri 12-8 arası çalışmanın olduğunu, artık zorunlu mesaiye bırakılmadıklarını, mesai ücretlerini almaya başladıklarını, iş sağlığı ve güvenliği ilkeleri açısından belirli önlemlerin alındığını, dinlenme salonunun hazırlandığını vb anlattılar. Bununla beraber fabrika tarihinde ilk kez işverenin işçilerle toplantı yaptığını, maaşların düzenli ödeneceği üzerine sözler verdiğini ancak halen maaşların yarım ödenmeye devam ettiğini, işyerinde temsilci seçimi yapıldığını ve sendikalı işçilerin de seçildiğini eklediler.
Fabrikada maaşların düzensiz ve yarım yarım ödenmesi, maaşların düşük olması, ücret artışlarında keyfi ve ayrımcı tutumların sürdürülmesi, fabrikada çalışanların % 75’inin kadın işçilerden oluşmasına karşın kreşin olmaması ve sendikalı olmak isteyen işçiler üzerinde baskıların sürmesi gibi sorunlar aktarıldı.
Atölye çalışması verilen bilgiler ve soru-cevap kısmının ardından şehir dışından gelen katılımcılar Trexta’da işçilerin sendikalaşma mücadelesine nasıl destek verileceği gündemini ele aldılar. Fabrikanın, işveren ve fabrika yönetiminin özellikleri, sermaye yapısının ve müşterilerinin durumunun, fabrika içinde iş sağlığı ve güvenliği, kadın işçilerin hakları vb üzerine nasıl çalışmalar yapılacağı üzerine görüşüldü ve görevlendirmeler yapıldı.
Trexta yönetiminin işçiler üzerinde baskıyı sürdürme ve sendikayla görüşmeme ısrarını sürdürmesi halinde hukuksal alanda, devlet kurumları nezdinde, müşteriler üzerinde nasıl girişimlerde bulunulacağı ve mücadelenin ulusal ve uluslar arası medyada görünür kılınması üzerine neler yapılacağı ele alındı ve görev bölüşümü yapıldı.
Yerel kamuoyunda ve sosyal medyada Trexta işçilerinin sendikalaşma mücadelesine desteğin güçlendirilmesi için kararlar alındı.
Katılımcılar daha öncesinde içinde yer aldıkları UPS, tersane, Novamed gibi işçi mücadelelerinden çıkardıkları dersleri aktardılar ve bu mücadelelerde eksik kalan konular üzerine çıkarılan dersler ele alındı.
Oldukça verimli geçen atölye çalışmasında alınan kararlar üzerine görev bölüşümü yapıldı, daha geniş katılımlı toplantıların alınmaya devam etmesi ve çeşitli gündemler üzerine işçilerle eğitim çalışmalarının düzenlenmesi üzerine görüş birliğine varıldı.

20 Ocak 2012 Cuma

Trexta İşçileriyle Dayanışma Amaçlı Atölye Çalışmasına Davetlisiniz

Deri-İş Trexta/Çerkezköy örgütlenmesi
21 Ocak 2012 atölye çalışması gündemi ve temel tartışma soruları

Toplantı gündemi

10.30-11.00 Tanışma

11.00-13.00 Durum üzerine kısa bir sunum ve Trexta işçileriyle işyeri ve bölge haritalandırma çalışması, işyeri sorunları ve örgütlenme üzerin bilgi paylaşımı

13.00-14.00 Öğle yemeği

14.00-15.30 Katılımcıların deneyim aktarımı ve yerel ve uluslar arası strateji tartışması

15.30-16.00 Çay arası

16.00-17.00 Önümüzdeki dönemde öncelik verilecek alanlar ve iş listesi


Planlama için öneriler

Yeni baskı noktalarını belirlemek

a.Müşteri stratejisini genişleterek sürdürmek (Nokia’dan sonra Blackberry ve Fair Labour Association’a yeni katılan Apple), yerel müşterilere baskı kurmak (örneğin Teknosa)

b.NOVAMED ve DESA örneklerindeki gibi kadın platformları harekete geçirilebilir mi? (ayrıca bir Trexta dayanışma platformu kurmak yerine kalıcı bir sendikalı kadın işçilere destek birimi oluşturmak mümkün mü?)

c.Diğer sendikalardan baskı noktaları yaratmak (Türkiye’de ve dünyada Trexta’nın faaliyet gösterdiği alanla ilişkili üretim ve tedarik zincirinde örgütlü sendikalar var mı?)

d.Medyada görünürlük kazanmak: Hangi köşe yazarları, akademisyenler yazabilir?

e.ABD’deki merkezle ilgili daha fazla bilgi toplamak

Örgütlenme çalışmasına ağırlık vermek

a.Örgütleyicilerin eğitimi: Küçük gruplar halinde örgütleme becerilerini arttıracak ve işçileri bir arada düşünmeye/çalışmaya sevkedecek eğitim çalışmaları

b.Kurulan iletişim ağının güçlendirilmesi: Düzenli raporlar, evlerde yüzyüze görüşmeler ve toplantılar

c.Listeleme çalışmasının yapılması: Hangi işçi kimi tanıyor, işçilerin özellikleri, becerileri, mahallelerdeki bağlantıları, hemşehrilik ve diğer sosyal ilişkiler, siyasi bağlantılar

d.Haritalandırma çalışması: Fabrikanın ve ÇSB’nin analizi, işçilerin yaptıkları işlere, yaş, etnik köken, cinsiyet...vs ye göre sınıflandırılması

e.İşverenin sendika aleyhine olan kampanyasını geri püskürtmek için işçilere sendika mesajının doğru ulaştırılması

f.Bunları yapmak için eldeki kaynakların değerlendirilip öncelik sırasının belirlenmesi ve altı aylık esnek bir planlama yapılması

Katılımcılardan toplantı öncesi ve sırasında düşünmelerini rica ettiğimiz sorular

  • Daha önce yaşadığınız deneyimlerden (DESA, Novamed gibi kadın işçi temelli örgütlenme ve direnişler; Praktiker, IBM, Standard Profil, UPS gibi uluslararası şirketlerde yürütülen örgütlenme kampanyaları) Trexta fabrikasındaki örgütlenme için çıkarılabilecek dersler nelerdir?
  • Daha önce araştırma ve örgütlenme çalışması yürüttüğünüz mekanların (sanayi havzası, işçi mahallesi, şirketin işyeri) hangi özelliklerini faaliyetleriniz için kullandınız? (örn. hemşehri ilişkileri, işçilerin uğradığı kahveler, ev ziyaretleri…vs.) Bu örnekler Çerkezköy-Trexta mekanındaki araştırma/örgütlenme faaliyetine nasıl ışık tutabilir?
  • Kaynakların ve enerjinin en iyi şekilde kullanılması için firma üstünde hangi baskı noktalarına öncelik verilmesinin anlamlı olacağını düşünüyorsunuz?Toplantı katılımcıları (kesinleştirenler)

Eren Korkmaz (Deri-İş, Sabancı Üniversitesi), Engin Çelik (Deri-İş, Marmara Üniversitesi), Aslı Odman (İSİG ve Boğaziçi Üniversitesi), Aslı Güneş (Bilgi Universitesi ve Amargi), Ayşe Parla (Sabancı Üniversitesi), Özlem Keleş (Birleşik Taşımacılık Sendikası), Sidar Çınar (Marmara Üniversitesi), Feryal Saygılıgil (DESA Belgeseli yönetmeni ve İTÜ), Devrim Duman (Tümtis), Molly McGrath (ITF ve Tümtis), Duygu Akdoğan (Basın-İş), Hakan Koçak (Petrol-İş), Nesim Aksakal (Petrol-İş), Meltem Korkmaz (İstanbul Üniversitesi Kadın Çalışmaları), Cihan Hüroğlu (Friedrich Ebert Vakfı), Musa Servi (Deri-İş), Hasan Ulaşan (Deri-İş), Ali Bayram (Deri-İş), Selvi Dönmez (Belediye-İş), Hasan Gülüm (Belediye-İş), Gül Altay (avukat), Kıvanç Eliaçık (DİSK) ve Demet Dinler.

Bu isimlerin dışında dışında Trexta fabrikası işçileri (20-30 civarında) ve Çerkezköy’deki yerel sendika temsilcileri de toplantıya katılacaktır.

Ulaşım ve yer bilgileri

İstanbul’dan Çerkezköy’e sabah 8.30’da Üsküdar vapur iskelesinin önünden ücretsiz bir araç kalkacaktır. FORD Transit, plakası 34DZ3481 (Şoför Hasan Bey’in cep telefonu 0533 712 79 80). Bu araç, 9.00’da Mecidiyeköy’de polis karakolunun önünden yolcuları alacaktır. Ancak aracın parketme ve bekleme şansı olmadığı için şoför Hasan Bey herkesin 8.45’de karakolun önünde olmasını rica ediyor. Akşam toplantı dönüşü aynı araç katılımcıları bırakacaktır.

Gecikenleri beklememiz, park yeri ve toplantı başlama saati nedeniyle mümkün değildir. Gecikme durumunda hala Çerkezköy’e gelmek isterseniz Esenler Otogarından her yarım saatte bir Kale Turizm Çerkezköy otobüslerini kaldırıyor ve toplantının yapılacağı Petrol İş lokalinin tam önünde inebiliyorsunuz (Otobüs muavinine Kapaklı Organize Sanayi durağında inmek istediğinizi söyleyeceksiniz. Lokal tam orada)

Sorular için 0530 781 6037

Toplantı ve atölye çalışması Deri-İş Sendikasının daveti, Petrol-İş sendikasının Çerkezköy’deki ev sahipliği ve Friedrich Ebert Vakfı’nın mali katkısı ile gerçekleşmektedir.

Invitation to Workshop on Solidarity with Trexta workers

Strategic Research and Union Organising Workshop
22.01.2012

Deri-İş Organising Campaign at Trexta Company, Çerkezköy


Background

In summer 2011, Deri-İş union started its organising campaign at Trexta in Çerkezköy, a leather company producing mobile phone covers for international companies such as Blackberry, Nokia and Iphone and with a predominantly female workforce. The employer responded with hostility and fired several female workers who joined the union for better working conditions. Since then Deri-İş mobilised international support which resulted in Nokia visiting and auditing the company in Turkey. Strategic research and organising campaign continue. Yet due to the employer’s anti-union campaign and limited resources of Deri-İş, activities can not gain full momentum. More support is needed to accelerate Deri-İş campaign which is located at the intersection point of the issues of gender, labour and human rights.

Objective and significance

This workshop aims at bringing together workers, different unions’ staff and leaders, labour academics and feminist activists in order to share ideas and experiences to build better strategy, organising and training at Trexta campaign. It will be probably the first in its genre in Turkey and can open up ways to bring together isolated efforts of organising and campaigning. The workshop has also the long term objective of cultivating a collective working culture between trade unions, academics and other stakeholders in society in the organisation and empowerment of the most marginalised workers in Turkey.Workshop agenda:

Morning session: Mapping the company and organising with Trexta workers

This session will start with a brief presentation by the union representatives abut the situation. Participants will have a chance to listen to working conditions at Trexta company from the language of the workers. There will be a mapping exercise to guide the discussion. Participants will be allowed to ask questions to union representatives and the Trexta workers in order to have a clearer understanding of the situation but also to get the best information which can prepare for thinking about strategies of action, the subject of the next session

Afternoon session: SWOT analysis, strategy-building and action points

The session will start with a presentation about During this session strengths, weaknesses, opportunities and threats will be discussed in order to make a planning for strategy building and action for the organising campaign at Trexta. Different participants will be kindly invited to think about how they can contribute to the campaign (e.g. media coverage, strategic research, actual organising, mobilising public support, training, dealing with specific problems of female workers… etc.). They will also share their experiences which can shed light on how to strengthen the organising campaign at Trexta.

8 Ocak 2012 Pazar

Kreş hakkı için birleşiyoruz

TREXTA İŞÇİLERİ
  • KREŞ HAKKINDAN YARARLANMAK İÇİN
  • GÜVENCELİ BİR İŞ İÇİN,
  • ADİL BİR MAAŞ İÇİN,
  • İNSANCA ÇALIŞMA ŞARTLARI İÇİN
ANAYASAL HAKKINI KULLAN,
DERİ-İŞ SENDİKASI'NA ÜYE OL!!!

DERİ-İŞ SENDİKASI
TUZLA, ÇORLU, GEREDE, DÜZCE VE İZMİR'DEN SONRA
TREXTA FİRMASI İŞÇİLERİNİN SESİ-SOLUĞU OLMAK, HAKKINI KORUMAK İÇİN ÇALIŞMALARINI BAŞLATTI

KENDİNİN VE AİLENİN GELECEĞİ İÇİN,
BUGÜNE KADAR SANA SAYGI GÖSTERMEYENLERİN TEHDİTLERİNE VE VAATLERİNE İNANMA,

GÜCÜMÜZ BİRLİĞİMİZDİR!

DERİ-İŞ SENDİKASI

4 Ocak 2012 Çarşamba

Artık ok yaydan çıktı!

İşçi arkadaş,
Yıllardır yüzüne bakmayanlar, seni hor görenler, sabahlara kadar çalıştıranlar, sorularına cevap vermeyenler, fütursuzca kapı önüne koyanlar-işten atmakla tehdit edenler, maaşlarını zamanında ve tam ödemeyenler, tuvalet süreni hesaplayanlar, işyerinde konuşmanı yasaklayanlar ne oldu da birden sizle ilgilenmeye, dertlerinizi paylaşmaya, sözler vermeye başladılar?
Ne oldu da birden aile olduğunuzu hatırladılar? Onlar sizleri sabahlara kadar çalıştırırken, size saygı göstermiyorken, evinizde çocuğunuzu düşünmüyorken, kredilerinizi, borçlarınızı umursamıyorken aile değildiniz de şimdi mi oldunuz? Sizden neredeyse 10 kat fazla maaş alıp size asgari ücreti dahi yarım yarım verenler, bayramda, okul açılışında maaşınızı yatırmayanlar, sizin kiranızı, borcunuzu düşünmeyenler ne oldu da sizleri odalara çekip diller dökmek zorunda kaldılar?
Yıllarca çalışmanıza karşın asgari ücreti, kölelik ücretini size verenler, hakka uygun maaş artışı yapmayanlar, size teşekkür dahi etmeyenler birden maaş artışından bahsediyorlar!!
Hepimiz cevabı çok iyi biliyoruz. Büyük korku içindeler. Sert kayaya denk geldiler. Bizi herhangi bir sendika ile karıştırdılar, küçümsediler. Israrımızı, mücadele kültürümüzü, işçiden yana, işçiyle beraber hareket eden bir sendika olduğumuzu, aidatı değil üyeliği önceliğe alan, işçinin yaşam koşullarını ve sosyal haklarını geliştirmeyi hedefleyen, yurtdışında ve yurtiçinde saygın ve çok sayıda dostu olan bir sendika olduğumuzu unuttular.

Korkularını, paniklerini gizleyemiyorlar ve tüm sözlerine rağmen eski alışkanlıklarını sürdürüyorlar. Sizleri aptal yerine koyuyorlar. Birkaç sözle, bir parmak balla sizleri kandırabileceklerini sanıyorlar. Sözlerin, kazanımların sendikada birleşen işçiler sayesinde olduğunu beyhude şekilde saklamaya çalışıyorlar.
Bir yandan güzel söz, öte yandan tehdit. Ama sökmez! Uyanan işçiyi yeniden uykuya yatıramazsın! Verdiğin sözleri tutsan ne yazar ki? Ücreti tam ödesen sanki yeterli mi? Alınterimizin hakkımızı veriyor musun? Madem aileyiz yasal zorunluluk olan kreşi neden açmıyorsun? İş güvencesi veriyor musun? Adil bir ücret artışı sağlıyor musun? Erzak, ikramiye vb haklarımız aklından geçiyor mu? İşçiye saygı göstermeyi kabul ediyor musun? Artık karşında sabahlara kadar sesini çıkarmadan, başını kaldırmadan köle gibi çalışan işçiler yok, hakkını bilen, bilinçli işçiler var.

Çok yazık ve çok zavallıca! İşçilerin birliği olan, işçilerin anayasal hakkı olan sendikamızı üçüncü taraf, beşinci taraf diyerek karalamaya çalışıyorsun. Sen işçileri cahil mi sanıyorsun? Çerkezköy'den Saray'a kadar 20 bini aşkın sendikalı işçinin yaşadığını, herkesin sendikadan haberdar olduğunu, sendikanın işçileri toplu şekilde temsil ettiğini herkesin bildiğinden habersiz misin?
Artık ok yaydan çıktı, ne yapsan nafile. Bari ders al, bak DESA'ya, sendikayla kavganın boşa olduğunu anladı ve protokol imzalamak zorunda kaldı. Trexta işçisi 2012 yılında sendikalı olarak çalışacak, toplu sözleşme ile haklarını güvenceye alacak. Saldığın korku ve tehditler bir balon gibi sönecek. Baskıyı sürdürürsen kapı önünde çadırı bulacaksın, tehdidi sürdürürsen işten attığın, bugüne kadar hakkını yediğin tüm işçilerle beraber evinde, kahvende, gittiğin her yerde arkanda “işçi düşmanı” olarak seni damgalayanlar olacak, dışlanacaksın, sokağa çıkmaya yüz bulamayacaksın.
Bu gelişen dalgaya karşı çıkamazsın. Yol yakınken, her adımda daha da büyüyen bir kampanyayla karşılaşmak istemiyorsan sendikamızın diyalog çağrısına cevap ver, çağdaş ve yasalara uygun bir çalışma yaşamı kur.

İşçilere hakkını verirsen, sendikayı tanırsan kaybetmezsin. Hem işçi hem firma kazanır, ama tanımamakta ısrar edersen biz kaybetmeyiz ama sen hem prestijini hem müşterilerini kaybedersin!  

DERİ İŞ SENDİKASI

3 Ocak 2012 Salı

Call for international support for Trexta TR workers

Dear colleagues,

We call you to further your support and raise international solidarity with women workers who would like to unite in Trexta TR company which is a supplier of Nokia, Blackberry, Canon, Vertu.

We believe that this could be a perfect theme of campaign because Trexta TR produces accessories from leather and plastic in its 2 plants, so Deri-Is as affiliate of ITGLWF and Petrol Is as affiliate of ICEM are working together. They produce for Nokia, Blackberry, Canon that are on the field of IMF. So this could be an example on the process of merging of 3 unions. Also via their transportation firms, ITF could attend which also joins the GUF project in Turkey. The majority of workers are women so women movements could participate too.

There are 630 employees and 75 % of them are women. They can not get their wages fully and regularly and their wages are only 260 euro per month.

Our union began its activities in August and since that 25 members were dismissed. 10 of them are union committee members. Union committee members are waging their struggle outside and we are preparing for a picket line soon. We have about … members inside and we intensified our campaign to recruit new members. For CB, we need to organize 315. But there is a high possibility for government to change the law this month, and the threshold would decrease to 40 %. So we would need about 250 workers.

There have been some improvements as a result of our Union’s activities and support of International Metal Workers Federation. For instance there is no forced overtime work now that had been about 30 hours before. They began to pay for overtime work. There is a new air conditioning. They promise to pay wages properly and fully and they promised wage increase.

However still, they don’t pay severance pays, there is no nursery and there is an increasing pressure over our members.

As a consequence of the support of IMF, Nokia representatives visited company in November and investigated for two weeks. Management feared about this interference and they promised for improvement, at that time we could find opportunity to recruit more members.

However, for over one week, there is an intense pressure over workers. Management is aware that there is a raising interest on workers to our union.
On December 28, employer Attila Kutbay organized meetings with workers in small groups for the first time in the history and told workers that “they are a family”, warned them not to let “third parties” to intervene and they could be able to solve problems, and promised them to pay wages regularly after January 10.
Management also organizes meetings with workers in their offices and threatened them not to be union member, they will solve problems, "third parties" should not intervene. Workers fear from such meetings.
On January 1, manager of human resources Oktay Tekes phoned our dismissed member Reyhan Donmez (who was dismissed after his interview with nokia) and threatened him that he would not able to take his severance pay, claimed that Union was manipulating him and asked from him to give up union activities. Our member refused his threats.

The biggest customers of Trexta are Nokia, Blackberry, Vertu and Canon. Trexta TR also owns factories in China and Chennai-India. We call for international solidarity. We may suggest from each organization to
-          write protest letters to Trexta TR,
-          Inform unions and women movements about the case especially in Britain, Canada, and Japan.
-          Inform and call for interference to customers. Finland, Britain, Canada, Japan.
-          Inform media about struggle of trexta workers

In Turkey, we are forming a solidarity movement by the involvement of academicians, mass movements, unions. There would be meetings and workshops in January. Also we are working together with Petrol Is.  

This would be a new contribution to the struggle of women workers both in Turkey and worldwide. This could be also a good example of solidarity of workers of the world from various sectors.
We are determinant and close to the victory.
We wage an intense struggle from 6 am in the morning to 11.30 pm in the evening.
Lets support to win…

2 Ocak 2012 Pazartesi

Trexta İşçisi Arkadaş,

İçinizden önemli sayıda işçi arkadaşınızın sendikamızda birleşmesinden sonra hepinizin fark ettiği iyileştirmeler fabrikanızda yaşanmaya başladı. Artık maaşların düzenli ödeneceği, mesailerin yatırılacağı ilan edildi. Bu da göstermektedir ki sessiz kaldığınızda, haklarınıza sahip çıkmadığınızda sizleri yeri geldiğinde 30 saat durmadan çalıştıranlar, maaşlarınızı eksik verenler, mesai ücretlerinizi yatırmayanlar ve neredeyse hiçbir yasal hakkınıza saygı göstermeyenler sendikamızın müdahalesinin ardından maaşlarınızı tam ödemek ve mesailerinizin karşılığını vermek zorunda kalmaktadır. Bu, sendikamızın ve sendikamızda birleşen işçi arkadaşlarımızın başarısıdır, haklılığımızdan aldığımız gücün sonucudur. Bu sözlerin kalıcı olması için tüm işçi arkadaşlarımızın sendikaya üye olmasından başka çare yoktur.

Trexta’da daha çok değişimler olacak. Yeter ki sizin kendi eviniz olan, işçiler tarafından haklarını korumak için kurulan Deri-İş Sendikasında daha güçlü şekilde birlik olalım, Sendikamıza üye olalım.

Sendikamızın başvurusuyla NOKIA yetkilileri fabrikanızda bir süredir denetim yapmaktadır. NOKIA ile imzaladığı anlaşmalara Trexta’nın uymaması sebebiyle Nokia yetkilileri fabrikanıza gelmiştir. Bu da göstermektedir ki biz işçiler yalnız, güçsüz ve çaresiz değiliz. Birleşirsek haklarımızı koruyabiliriz, kendimiz, ailemiz ve çocuklarımız için iyi bir yaşam, iyi bir gelecek kurabiliriz. Bizi aşırı şartlarda sömürerek, haklarımızı çalarak hüküm sürenlerin ne kadar güçsüz ve çaresiz olduğu yapılan düzenlemelerden ve içine girdikleri panikten anlaşılmaktadır.

Ancak bununla sınırlı kalmamız mümkün değildir. Unutmayın ki, mevcut düzenlemeler sendikamız yetki almadığı halde başarılmıştır. Sendikamız yetkiyi aldığında emeğinizin karşılığını alacak, insani şartlarda yaşamaya ve çalışmaya başlayacaksınız. Çünkü sendika üyesi olan işçiler birlikte hareket etmekte, birlikte karar vermekte, haklarını öğrenmekte, emeğinin karşılığını talep etmektedir.

Sendikamız ve işçiler birlik içinde oldukları için güçlüdür, haklıdır, yasaların verdiklerini talep etmektedir. Sendikamız gerekli hazırlıkları yapmıştır, fabrikanızı incelemiştir. Uluslararası alanda Kanada’dan Hindistan’a, İngiltere’den İtalya ve Japonya’ya müşterilerle ve sendikalarla iletişim halindedir. Ülkemiz içinde hem medya, hem de ilgili kurumlar nezdinde girişimlerde bulunmuştur. Avukatlarımız yasal çalışmaları yapmıştır. Çerkezköy’den Saray’a işçilerin yaşadığı her alanda somut çalışmaları planlamıştır. İnternet sitemizden de çeşitli şehirlerdeki çalışmalarımızı takip edebilirsiniz, çadır direnişinden yerel eylemlere kadar diğer şubelerimizde yaptıklarımızı burada yapmamamız için hiçbir sebep yoktur.

Ancak bizler kavgadan değil anlaşmaktan yanayız. Hksız yere işçileri işten çıkartan, işçilerin haklarına saygı göstermeyen ve bu nedenle sorunun kaynağı Trexta yönetimidir. Trexta yönetimi bu tavrını değiştirirse, haksız yere işten attığı üyelerimizi işe geri alırsa ve işçilerin yasal haklarına ve sorumluluklarına uygun üretim yapmayı kabul ederse bunlara hiç gerek kalmayacaktır. Yok, kabul etmezse dahi uzun süre haksızlıklarını sürdüremeyecektir. DESA’da, Yeşil Kundura’da ve birçok işletmede olduğu gibi çok çeşitli mücadeleler sonucu, hem kamuoyunun hem mahkemelerin hem de yurtdışındaki müşterilerinin talebi doğrultusunda er yada geç hukuka uygun üretim yapmayı kabul edecektir.

Sendikamızın bir işyerinde üyesi varsa vazgeçmesi mümkün değildir. Sendikamız haklı olduğu için inatçıdır, kararlıdır, güçlüdür. Sendikamız diyalogdan yana, işçilerin temel haklarına saygı çerçevesinde, işçilerin ve ailelerinin iyi bir yaşam sürmesi ve insani şartlarda üretimi yükseltmesi için mücadele etmektedir.

Trexta, ülkemizin en büyük 1.000 ihracatçısı arasındadır, 1000’e yakın istihdam sağlamaktadır, büyük firmalara üretim yapmaktadır. Ancak bu başarıyı sağlayan işçisine saygı göstermemektedir. İşçiye saygı gösterecek, işçiyle yasalar çerçevesinde pazarlık ve görüşmeler yapacaktır. İşte o zaman hem Trexta daha fazla kar edecek hem de işyerinde huzur olacak, işçiler kendileri ve çocukları için iyi bir gelecek kuracaktır.

Bunun için işçi arkadaş,
Çözüm senin elinde. Sen güçlüsün, çoğunluksun. % 75’iniz asgari ücret civarında maaş almaktasınız. % 90’ınınız 1.200 TL’den az maaş almaktasınız. Birlik olsanız, bir elinizi kaldırsanız bu işi bitirirsiniz. Niçin çalışıyoruz, çocuklarımız, geleceğimiz için değil mi?
Mevcut düzelmelerin kalıcı olmasını istiyorsan,
Hakkını almak istiyorsan,
Adil ve zamanında maaş artışı istiyorsan,
Kreş istiyorsan,
İş sağlığı ve güvenliğine uygun, kazasız belasız üretim yapmak istiyorsan,
Hakarete uğramak istemiyorsan,
İşten ayrıldığında kıdem ve ihbar tazminatlarını almak istiyorsan,
İyi bir emeklilik yaşamak istiyorsan
       
          SENDİKALI OLMAKTAN BAŞKA ÇAREN YOK! GEL, ÜYE OL!

DERİ-İŞ SENDİKASI
www.deri-is.com                                                info@deri-is.com